Lan alorreko aholkularitza eskainiko dizugu

LAN-AHOLKULARITZA

Asemarce consulting SL

Lan-arloko aholkularitza

 • Nominen, gizarte-aseguruen eta enpresa-ziurtagirien kudeaketa.
 • Afiliazioaren eta kotizazioaren kudeaketa eta izapide integrala, RED sistemaren bidez.
  Lan-kontratuak online aztertu, egin eta izapidetzea, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurrean.
 • Lan-kontratazioaren arloko plangintza, dirulaguntzak.
 • Gizarte Segurantzako lan-istripu eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetan afiliatzeko izapideak egitea eta gorabeherak kudeatzea.
 • Plantillak malgutzea.
 • Enplegu-erregulazioko espedienteen aholkularitza eskaintzea, plangintza antolatzea eta haiek gauzatzea, bai eta lan-gatazka orokor edo partikularretan ere.
 • Laneko, Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzara joatea eta ordezkaritza eskaintzea haietan.
 • Auziak: Ordezkaritza eta defentsa, lan-arloko eta administrazioarekiko auzien arloko auzitegietan.
 • Lan-arloko, Gizarte Segurantzako eta enpleguko aholkularitza integrala.
 • Hainbat eratako espedienteak izapidetzea (erretiroa, baliaezintasuna eta abar).
 • Goi-zuzendarien kontratuak.
 • Gizarte Segurantzako araubideetako kuotak geroratzea.
 • Laneko arriskuen prebentzioari eta laneko osasunari buruzko aholkularitza eta garapena.

Harremanetarako formularioa

Aceptar*

Aceptar*

DATUAK BABESTEKO OINARRIZKO INFORMAZIOA: Interesdunei datuen tratamenduari buruzko inguruabarren eta baldintzen eta eskuragarri dituzten eskubideen berri emateko obligazioa betez, eskura ipintzen dizugu honako informazio hau:

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA: Asemarce consulting

SL
DATUEN TRATAMENDUAREN XEDEA: Zure kontsulta kudeatzea eta erantzutea.
DATUAK GORDETZEA: Datuak harremanerako behar-beharrezkoa den denboran gordeko dira, legez eska daitekeen aldian, eta, ondoren, suntsitu egingo dira, erakundearen prozesu seguruen bidez.

DATUEN TRATAMENDURAKO LEGITIMAZIOA: Erabiltzailearen berariazko adostasuna, bai eta tratamenduaren arduradunak informazio-eskaerari erantzuteko duen legezko interesa ere.

DATU PERTSONALEN HARTZAILEAK: Ez da aurreikusten datu-lagapenik, legezko betebeharra dagoen kasuetan izan ezik. Ez da aurreikusten nazioarteko datu-transferentziarik.
ESKUBIDEAK: Indargabetu egin dezakezu datuak tratatzeko baimena, eta, hala, baliatu dezakezu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, haien aurka egiteko, mugatzeko, eramateko, ezabatzeko eskubidea, bai eta erabaki automatizatuen xede ez izatekoa ere. Horretarako, idatzi Asemarce Consulting SL helbidera, Baldomero Anabitarte plaza 1, 1, 20011 Donostia (Gipuzkoa) edo rgpd@asemarce.com helbide elektronikora. Halaber, dagokion Kontrol Agintaritzara ere jo dezakezu.

LANALDI-ERREGISTROAREN AHOLKULARITZA ETA EZARPENA

AHOLKULARITZA BATEZ BESTEKO SOLDATA-BALIOAK ERREGISTRATZEKO PLANA EGITEA

× ¿Cómo podemos ayudarte?